top of page
karson-dJJNeuQGcpc-unsplash.jpg

Bridge to Future Life Foundation

Image by Michael Krahn

Insamlingsstiftelsen Bifrost
- Bridge to Future Life Foundation

Syftet med Insamlingsstiftelsen Bifrost är att skapa broar mot framtiden genom att verka för en hållbar framtid där individer, organisationer och myndigheter tillsammans samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet och mångfald.

Stiftelsen främjar en helhetssyn och ett helhetsgrepp inom hållbarhet där flera eller samtliga delar av samhället ingår, till exempel ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet, och samverkar för att uppnå en ökad hållbarhet.

 

Stiftelsen främjar vidare att hållbarhet ständigt utvecklas inom respektive område.

Tillsammans är vi starkare och genom samarbete och nätverk kan vi bidra till en förändring. Vi som skapade Stiftelsen Bifrost tror på den goda framtiden och att vi kan nå den genom att till exempel:

 

• Stödja personer och verksamheter som samverkar för en mer holistiskt hållbar samhällsutveckling.

• Främja individuell utveckling, innovation, forskning, informationsspridning och utbildning inom området hållbarhet samt sprida inspiration för ett hållbart leverne.

• Främja en hållbar samexistens mellan människa och natur.

• Främja hållbart boende och byggande genom att stödja till exempel underhållet av fastigheter, återbruk och projekt med cirkulär inriktning.

• Främja skapandet eller driften av mötesplatser och nätverk inom området hållbarhet.

 

Om

Läs mer om Stiftelsens syfte och vilka som driver den.

Projekt

Vilka projekt, fokusområden och visioner jobbar stiftelsen med?

Bidra

Bidra till en mer hållbar framtid. Som privatperson eller företag.

Nyheter

bottom of page