Image by marco forno

Inspiration & Avslutade Projekt

Ett av Stiftelsen Bifrosts ändamål är att inspirera till en mer hållbart framtid. Vissa av stiftelsens projekt är stora och kanske livslånga medan andra kommer att vara ganska små och med en kortare tidsram. Några av dessa projekt kommer att vara att tillverka olika former av inspirationsmaterial inom området hållbarhet.

 

Det första miniprojektet är redan avslutat och målet var att producera en broschyr som handlar om utmaningarna med att bygga och bo i så kallade tiny house (väldigt små hus). Välkommen att ladda ner broschyren gratis och läsa om en alternativ och spännande boendeform!