top of page
Image by Sebastian Unrau

Stiftelsens bakgrund och styrelse

Drömmen om något mer

Stiftelsen Bifrost är skapad av Freja Brandstädter Franck och Jesper Franck. Tillsammans driver de företaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård, ett snickarföretag som jobbar enbart med ekologisk byggnation och byggnadsvård. Paret har i hela sitt liv brunnit för ett hållbarhetstänkande för både människa och miljö.

Freja har en bakgrund inom design och grafisk formgivning men vidareutbildade sig till bild och No-lärare. Intresset för färg och form har alltid gått hand i hand med intresset för naturen. Efter ca tio år som lärare på högstadiet bestämde sig Freja för att under en tid satsa helt på sin konst. Numera har hon slutat sin lärartjänst och jobbar heltid inom SnickarFranck där hon bland annat är ansvarig inom information och personal/HR samt gör design- och bygglovsritningar. Freja är stiftelsens ordförande.

Jesper gick den traditionella vägen som snickarlärling och startade SnickarFranck efter ca tio år. Under ytterligare ungefär tio års tid drev han snickarföretaget ensam men för ett antal år sedan bestämde han för att anställa personal. Jesper är idag VD samt projektchef inom företaget. Under två års tid tog Jesper ledigt från sitt snickararbete och följde en annan dröm om att skriva och gick på Författarhögsklolan i Lund. Jesper är styrelsemedlem i stiftelsen.

Både Freja och Jesper kände dock att de ville göra något mer än att "bara" driva ett företag. Visionen om ett nav för hållbart byggande och boende tog form och första stegen mot att bilda en stiftelse togs. 

Josefin Wilkins kontaktades och erbjöds att bli stiftaren. Josefin brinner för naturen och har en masterexamen i hälsa och miljö, vilket hon också arbetar med. Hon driver bloggen Vara med naturen där hon skriver om naturens betydelse för hälsan. Hon är också en av initiativtagarna till Jordevara som är ett litet skogskollektiv i Västergötland.

Tina och Erik Berrio är goda komplement och bollplank till Freja och Jesper och är styrelsemedlemmar i stiftelsen.

 

Erik har större delen av sitt liv arbetat inom den sociala sektorn och jobbar idag med bland annat utbildning, arbetssätt och processer inom funktionshinderområdet. Han har också en kandidatexamen i humaniora med inriktning på personer med funktionsvariationer. Erik ägnar sig också åt konstnärligt arbete och fotograferar på sin fritid. Hans fotografier kan du se här.

Tina har arbetat med människor i hela sitt liv och har en bakgrund som konferensvärdinna och receptionist. Hon har en speciell förmåga att få personer att öppna sig för henne och att kunna vägleda dem vidare i livet. Tina brinner för att människor ska må bra och för att världen ska bli en bättre plats för både djur, människor och natur.

Image by Todd Cravens

Varför namnet Bifrost?

Regnbågsbron

Namnet Bifrost kommer från den nordiska mytologin och är en bro i form av en regnbåge som förbinder Midgård (människornas rike) med asarnas (gudarnas) rike. Namnet har valts till stiftelsen för symbolikens skull. En regnbåge, som lyser upp när det är som mörkast och stormar som mest, som kan förmedla en känsla av hopp och förundran. Men Bifrost är mer än en regnbåge: Den symboliserar också en bro som leder till någonting mer och större. I stiftelsens sammanhang betyder Bifrost en bro mot framtiden. Men också broar mellan människor och organisationer. En förbindelselänk.

 

Regnbågen som symbol kan stå för mer. Den representerar även med sina många färger mångfald och inkludering. Av vitt ljus uppstår alla färger. Magi blir till vetenskap som blir till konst. För en hållbar framtid krävs att alla delar i samhället samarbetar.

 

Sist men inte minst har vi sagan om en kittel fylld med guld som man kan finna vid regnbågens slut. Den kan symbolisera den ständiga strävan vi måste ha att förbättra vårt samhälle. Att nå hållbarhet är en ständigt pågående resa. Denna resa önskar Stiftelsen Bifrost att bidra till.

Stiftelsens syfte och ändamål

Offentliga dokument

Läs stiftelsens syfte och ändamål i sin helhet.

bottom of page