Image by David Brooke Martin

Visioner & Projekt

Stiftelsen Bifrost kommer till en början främst att jobba för en större vision som innefattar att skapa ett nav i nordvästra Skåne (och södra Halland) för hållbart byggande och boende samt en experimentell "eko-miniby". Flera av de projekt som stiftelsen arbetar med är knutna antingen till denna vision eller till företaget SnickarFranck. För att förstå helheten rekommenderar vi att du börjar med att läsa visionsdokumentet för Navet och Ekobyn.

IMG_6141.jpeg

Visionen om ett nav för hållbart boende och byggande i Nordvästra Skåne och södra Halland

En väsentlig anledning till att Stiftelsen Bifrost kom till var tanken på att skapa ett nav för hållbart byggande och boende i nordvästra Skåne och södra Halland. Idén är att ett fungerande koncept på en plats ska skapa ringar på vattnet. Många företagare och organisationer som arbetar för hållbarhet är idag som öar i ett stort hav. Genom att bilda lokala nätverk som i sin tur samarbetar med större nationella (och internationella) nätverk skapas både en grogrund för lokal tillväxt och en nationell resiliens. 

maria-lupan-D2zYf0MWRcQ-unsplash.jpg

Ekoby & Ekobyggcenter
 - Visionen om en experimentell "mini-ekoby" för kunskapnade, innovation och praktiskt byggande

I visionen om ett nav för hållbart boende och byggande ingår flera projekt och platser. En av dessa är idén om en experimentell "mini-ekoby". Inför bildandet av stiftelsen har många olika former av ekobyar studerats. Tanken med stiftelsens ekoby är unik. Den ska vara en plats för forskning, utbildning, företagande och innovation. Det finns inga planer på att sälja ut tomter som privatpersoner kan bygga hus på. Ekobyn ska inte bli ett ekologiskt villaområde utan snarare en plats för experimentellt boende. Fastigheten ska inte detaljplaneras utan får växa organiskt efter de idéer och verksamheter som uppstår under resas gång. Permakulturella idéer om hållbarhet står i centrum för både odling, byggande och organisation. 

tomasz-filipek-CUWC-6MRcNg-unsplash.jpg

Projekt 1 
- Inköp av mark

För att kunna förverkliga idén om en ekoby behövs lämplig mark. Prospektering pågår runt Hallandsåsen. Platsen behöver ha både lite odlingsmark och skog samt plats för olika former av byggnader. En befintlig äldre gård på tomten hade underlättat processen. Tanken med platsen är att förutom att vara ett centrum för forskning, företagande och innovation även kunna erbjuda rekreation i en skön miljö t.ex. "prova på bo på landet-projekt". Därför behöver platsen vara både naturskön och ha relativt god infrastruktur. Till en början hade runt 3 hektar varit tillräckligt men i framtiden behövs antagligen mer mark.

(Presentationen av idén ekobyn ingår i visionsdokumentet.)

beazy-XggVb8YySUM-unsplash.jpg

Projekt 2 
- EkobyggGuiden

Ett av stiftelsens ändamål är att sprida kunskap inom olika områden av hållbarhet. Företaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård möter dagligen personer som tycker att det är svårt med ekologisk byggnation. Kunskapen är fragmenterad och spridd över en mängd olika platser. Det tar tid och det är nästan omöjligt att skapa sig en bra överblick. Det var så idén med EkobyggGuiden tog form. Arbetet är delvis påbörjat och en webbsida finns nu aktiverad. Det behövs tid och engagemang för att förverkliga EkobyggGuiden vars syfte inte bara är att tillhandahålla information via en hemsida men också finnas på t.ex. sociala medier. Kunskap behöver finnas där människorna finns på ett lättöverskådligt och lättillgängligt sätt. 

Kika in på:

www.ekobyggguiden.se

Image by Dave Hoefler

Framtida projekt
- "Rädda möllan"

 

Många framtida projekt i Stiftelsen Bifrost kommer att vara knutna till att hjälpa till att "rädda" kulturhistoriska byggnader eller platser. 

I de här projekten kommer stiftelsen att arbeta nära SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård.

Projekten kan gå till så att stiftelsen gör en lokal insamling till en kär och bevarandesvärd byggnad. Därefter utför SnickarFranck arbetet med korrekta traditionsenliga metoder och material.

Kontakta oss om du har ett projekt som skulle passa beskrivningen. Notera att SnickarFranck utgår från Ängelholm i Skåne och att resesträckan måste vara rimlig. 

Mer information om de kommande projekten kommer att publiceras bland annat här och på sociala medier.