top of page
Image by David Brooke Martin

Visioner & Projekt

Stiftelsen Bifrost kommer till en början främst att jobba för att skapa ett centrum i nordvästra Skåne för hållbart byggande, byggnadsvård och kultur på Allegården i Hjärnarp. I förlängningen ingår drömmen om "Skogskollonin" - en experimentell eko-miniby, i denna vision. Flera av de projekt som stiftelsen arbetar med är knutna antingen till denna vision eller till företaget SnickarFranck. För att förstå helheten rekommenderar vi att du börjar med att läsa stiftelsens visionsdokument.

Allegården
- Visionen om ett centrum för hållbart byggande, byggnadsvård och kultur i nordvästra Skåne

En väsentlig anledning till att Stiftelsen Bifrost kom till var tanken på att skapa ett nav för hållbart boende, byggande, byggnadsvård och kultur i nordvästra Skåne. Helt fantastiskt nog lyckades styrelsen på kort tid få en investerare till att köpa in den helt perfekta fastigheten Allegården i Hjärnarp, Ängelholms kommun. Vackert belägen vid foten av Hallandsåsen ligger den historiska gården strategiskt väl till för visionens ändamål. Med 1000 kvm ekonomibyggnader och 4 hektar mark lämnar Allegården dörrarna öppna till att förverkliga många av visionens mål, såväl för SnickarFranck som för stiftelsen. Läs mer i visonsdokumentet.

"Skogskollonin" 
- Visionen om en experimentell mini-ekoby för kunskapnade, innovation och praktiskt byggande

I stiftelsens vision ingår flera projekt och platser. En av dessa är idén om "Skogskollonin" - en experimentell mini-ekoby.  Tanken med stiftelsens ekoby är unik. Den ska vara en förlängning av det som sker på Allegården och en plats för forskning, utbildning, företagande och innovation. Det finns inga planer på en traditionell ekoby där man säljer ut tomter som privatpersoner kan bygga egna hus på. Ekobyn ska inte bli ett ekologiskt villaområde utan snarare en plats för experimentellt boende. Fastigheten ska inte detaljplaneras utan får växa organiskt efter de idéer och verksamheter som uppstår under resas gång. Permakulturella idéer om hållbarhet står i centrum för både odling, byggande och organisation. Läs mer i visionsdokumentet.

B353BAA1-8472-4B2E-973D-50499A8476E6.jpg

Pågående Projekt:
Allegården

Det är egentligen helt fantastiskt att förvärvandet av Allegården är en verklighet! Byggnaderna är i välbehållet och fint skick men behöver redan en del reparationer och underhåll. Boningshuset används till privat uthyrning direkt för att kunna hjälpa till och betala en del av hyran för fastigheten.

 

SnickarFranck, som är gårdens förvaltare, kommer successivt att ställa i ordning delar av ekonomibyggnaderna till sin verksamhet t.ex. en gårdsbutik med byggnadsvårdsprofil och ett litet snickeri.

 

Men det finns så mycket mer potential i dessa fina gamla byggnader! I visionerna finns även en omfattande kultur- och utbildningsverksamhet som kommer att glädja många. Det är denna som kommer att ske i främst Stiftelsen Bifrosts regi i enlighet med stiftelsens syfte.

 

Bara framtiden kan utvisa vad denna fina plats kan växa fram till! Men Stiftelsen behöver hjälp att ställa i ordning lokalerna till brukbart skick och har därför skapat det första projektet gällande Allegården: "Stallet på Allegården". 

13781447-67AD-4C78-BD03-0A97B4C7067C.JPG

Pågående Projekt:
Stallet på Allegården

Stallet på Allegården kommer att vara hjärtat i gårdens verksamhet. I planerna finns en liten gårdsbutik med byggnadsvårdsprofil som SnickarFranck kommer att driva. Utöver det finns det visioner om ett litet ekologiskt kulturcafé. I vilken regi den verksamheten ska drivas är ännu oklart. Troligtvis kommer caféet till en början att köpa in varor och tjänster.

Den andra halvan av stallet är däremot den viktigaste delen för Stiftelsen Bifrost. Vi kallar den delen av Stallet för "Salongen". Det är en yta på ca 200 kvm som planeras att användas till kultur- och utbildningsverksamhet. Det kan vara kurser, konferenser, konstutställningar, mässor, marknader, musikarrangemang men även privata arrangemang som t.ex. bröllop. Lokalen ska inredas flexibelt för att kunna användas till många syften.

Idag är lokalen i princip bara städad efter att ha använts som stall i många år. Golvet behöver isoleras och läggas trägolv på, innertaket behöver isoleras, fönstren behöver innerbågar och hela lokalen behöver ny el och uppvärmning. Det är mycket pengar som måste investeras i lokalen och Stiftelsen Bifrost hoppas på bl.a. donationer och bidrag för att i olika steg kunna renovera lokalen.

maria-lupan-D2zYf0MWRcQ-unsplash.jpg

Långsiktigt Projekt:
Inköp av mark till ekobyn

För att kunna förverkliga idén om en ekoby behövs lämplig mark. Prospektering pågår runt Hallandsåsen. Platsen behöver ha både lite odlingsmark och skog samt plats för olika former av byggnader. En befintlig äldre gård på tomten hade underlättat processen.

 

Tanken med platsen är att förutom att vara ett centrum för forskning, företagande och innovation även kunna erbjuda rekreation i en skön miljö t.ex. "prova på bo på landet-projekt". Därför behöver platsen vara både naturskön och ha relativt god infrastruktur. Till en början hade runt 3 hektar varit tillräckligt men i framtiden behövs antagligen mer mark.

(Presentationen av idén ekobyn ingår i visionsdokumentet.)

IMG_6629.jpeg

Framtida projekt:
"Rädda möllan"

 

Många framtida projekt i Stiftelsen Bifrost kommer att vara knutna till att hjälpa till att "rädda" kulturhistoriska byggnader eller platser. 

I de här projekten kommer stiftelsen att arbeta nära SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård.

Projekten kan gå till så att stiftelsen gör en lokal insamling till en kär och bevarandesvärd byggnad. Därefter utför SnickarFranck arbetet med korrekta traditionsenliga metoder och material.

Kontakta oss om du har ett projekt som skulle passa beskrivningen. (Notera att SnickarFranck utgår från Ängelholm i Skåne och att resesträckan måste vara rimlig.) 

Mer information om de kommande projekten kommer att publiceras bland annat här och på sociala medier.

bottom of page