Image by David Brooke Martin

Visioner & Projekt

Stiftelsen Bifrost kommer till en början främst att jobba för att skapa ett centrum i nordvästra Skåne för hållbart byggande, byggnadsvård och kultur. I förlängningen ingår drömmen om "Skogskollonin" - en experimentell eko-miniby, i denna vision. Flera av de projekt som stiftelsen arbetar med är knutna antingen till denna vision eller till företaget SnickarFranck. För att förstå helheten rekommenderar vi att du börjar med att läsa stiftelsens visionsdokument.

Allegården
- Visionen om ett centrum för hållbart byggande, byggnadsvård och kultur i nordvästra Skåne

En väsentlig anledning till att Stiftelsen Bifrost kom till var tanken på att skapa ett nav för hållbart boende, byggande, byggnadsvård och kultur i nordvästra Skåne. Helt fantastiskt nog lyckades styrelsen på kort tid få en investerare till att köpa in den helt perfekta fastigheten Allegården i Hjärnarp, Ängelholms kommun. Vackert belägen vid foten av Hallandsåsen ligger den historiska gården strategiskt väl till för visionens ändamål. Med 1000 kvm ekonomibyggnader och 4 hektar mark lämnar Allegården dörrarna öppna till att förverkliga många av visionens mål, såväl för SnickarFranck som för stiftelsen. Läs mer i visonsdokumentet.

"Skogskollonin" 
- Visionen om en experimentell mini-ekoby för kunskapnade, innovation och praktiskt byggande

I stiftelsens vision ingår flera projekt och platser. En av dessa är idén om "Skogskollonin" - en experimentell mini-ekoby.  Tanken med stiftelsens ekoby är unik. Den ska vara en förlängning av det som sker på Allegården och en plats för forskning, utbildning, företagande och innovation. Det finns inga planer på en traditionell ekoby där man säljer ut tomter som privatpersoner kan bygga egna hus på. Ekobyn ska inte bli ett ekologiskt villaområde utan snarare en plats för experimentellt boende. Fastigheten ska inte detaljplaneras utan får växa organiskt efter de idéer och verksamheter som uppstår under resas gång. Permakulturella idéer om hållbarhet står i centrum för både odling, byggande och organisation. Läs mer i visionsdokumentet.

A1F8CEA9-EEA6-4D8C-9577-F90BBBECD9DD.JPG
tomasz-filipek-CUWC-6MRcNg-unsplash.jpg
beazy-XggVb8YySUM-unsplash.jpg
Image by Dave Hoefler

Långsiktigt Projekt:
Inköp av mark till ekobyn

Aktuellt Projekt:
Allegården

"Mini-Projekt"
EkobyggGuiden

Framtida projekt
"Rädda möllan"

 

Det är egentligen helt fantastiskt att Allegården är verklighet! Byggnaderna är i välbehållet och fint skick. Boningshuset kan användas till uthyrning direkt för att kunna hjälpa till och betala hyran för fastigheten.

 

SnickarFranck kommer successivt att ställa i ordning delar av ekonomibyggnaderna till sin verksamhet. Men det finns så mycket potential i dessa fina gamla byggnader! I visionerna finns att bygga upp en gårdsbutik med byggnadsvårdsprofil, ett ekologiskt kulturcafé, utrymmen för kultur- och kursverksamhet och mycket mera...

 

Bara framtiden kan utvisa vad denna fina plats kan växa fram till! Stiftelsen kommer att arrangera olika projekt för att kunna förverkliga några av dessa visioner.

Mer information kommer snart!

För att kunna förverkliga idén om en ekoby behövs lämplig mark. Prospektering pågår runt Hallandsåsen. Platsen behöver ha både lite odlingsmark och skog samt plats för olika former av byggnader. En befintlig äldre gård på tomten hade underlättat processen.

 

Tanken med platsen är att förutom att vara ett centrum för forskning, företagande och innovation även kunna erbjuda rekreation i en skön miljö t.ex. "prova på bo på landet-projekt". Därför behöver platsen vara både naturskön och ha relativt god infrastruktur. Till en början hade runt 3 hektar varit tillräckligt men i framtiden behövs antagligen mer mark.

(Presentationen av idén ekobyn ingår i visionsdokumentet.)

Ett av stiftelsens ändamål är att sprida kunskap inom olika områden av hållbarhet. Företaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård möter dagligen personer som tycker att det är svårt med ekologisk byggnation.

 

Kunskapen är fragmenterad och spridd över en mängd olika platser. Det tar tid och det är nästan omöjligt att skapa sig en bra överblick. Det var så idén med EkobyggGuiden tog form. Arbetet är delvis påbörjat och en webbsida finns nu aktiverad.

 

Det behövs tid och engagemang för att förverkliga EkobyggGuiden vars syfte inte bara är att tillhandahålla information via en hemsida men också finnas på t.ex. sociala medier. Kunskap behöver finnas där människorna finns på ett lättöverskådligt och lättillgängligt sätt. 

Kika in på:

www.ekobyggguiden.se

Många framtida projekt i Stiftelsen Bifrost kommer att vara knutna till att hjälpa till att "rädda" kulturhistoriska byggnader eller platser. 

I de här projekten kommer stiftelsen att arbeta nära SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård.

Projekten kan gå till så att stiftelsen gör en lokal insamling till en kär och bevarandesvärd byggnad. Därefter utför SnickarFranck arbetet med korrekta traditionsenliga metoder och material.

Kontakta oss om du har ett projekt som skulle passa beskrivningen. (Notera att SnickarFranck utgår från Ängelholm i Skåne och att resesträckan måste vara rimlig.) 

Mer information om de kommande projekten kommer att publiceras bland annat här och på sociala medier.