Visioner & Projekt

Stiftelsen Bifrost kommer till en början främst att jobba för en större vision som innefattar att skapa ett nav i nordvästra Skåne för hållbart byggande och boende samt en experimentell "eko-miniby". Flera av de projekt som stiftelsen arbetar med är knutna antingen till denna vision eller med företaget SnickarFranck. För att förstå helheten rekommenderar vi att du börjar med att läsa visionsdokumentet för Navet och Ekobyn.

Visionen om ett nav för hållbart boende och byggande i Nordvästra Skåne

En stor anledning till att Stiftelsen Bifrost kom till var tanken på att skapa ett nav för hållbart byggande och boende i nordvästra Skåne. Stiftelsens arbete är inte begränsat till Skåne men idén är att ett fungerande koncept på en plats ska skapa ringar på vattnet. Många företagare och organisationer som arbetar för hållbarhet är idag som öar i ett stort hav. Genom att skapa lokala nätverk som i sin tur samarbetar med större nationella (och internationella) nätverk skapas både en grogrund för lokal tillväxt och en nationell resiliens. 

Ekoby & Ekobyggcenter
 - Visionen om en experimentell "mini-ekoby" för kunskpanade, innovation och praktiskt byggande

I visionen om ett nav för hållbart boende och byggande ingår flera projekt och platser. En av dessa är idén om en experimentell "mini-ekoby". Inför bildandet av stiftelsen har många olika former av ekobyar studerats. Tanken med stiftelsens ekoby är unik. Den ska vara en plats för forskning, utbildning, företagande och innovation. Det finns inga planer på att sälja ut tomter som privatpersoner kan bygga hus på. Ekobyn ska inte bli ett ekologiskt villaområde utan snarare en plats för experimentellt boende. Fastigheten ska inte detaljplaneras utan får växa organiskt efter de idéer och verksamheter som uppstår under resas gång. Permakulturella idéer om hållbarhet står i centrum för både odling, byggande och organisation. 

tomasz-filipek-CUWC-6MRcNg-unsplash.jpg
beazy-XggVb8YySUM-unsplash.jpg

Projekt 2 
- Snickeri & Daglig verksamhet

Projekt 1 
- Inköp av mark

För att kunna förverkliga idén om en ekoby behövs lämplig mark. Prospektering pågår runt Hallandsåsen och Västersjön/Rössjön i nordvästra Skåne. Platsen behöver ha både lite odlingsmark och skog samt plats för lite olika former av byggnader. En befintlig äldre gård på tomten hade underlättat processen. Tanken med platsen är att förutom att vara ett centrum för forskning, företagande och innovation även kunna erbjuda rekreation i en skön miljö t.ex. "prova bo på landet-projekt". Därför behöver platsen vara både naturskön och ha relativt god infrastruktur. Till en början hade runt 5 hektar varit tillräckligt men i framtiden behövs antagligen mer mark.

(Presentationen av idén ekobyn ingår i visionsdokumentet.)

Till SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård behövs ett snickeri. Företaget har redan många förfrågningar med renovering av t.ex. fönster och dörrar. Här vill vi att stiftelsens ändamål utmanar företaget. Hur startar vi ett snickeri samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar värld? Ekologiskt hållbarhet strävar vi redan efter. Kan vi få in social hållbarhet?  I företagets kontaktnät finns personer med erfarenhet från både LSS-boende samt daglig verksamhet. På detta sätt föddes en ekosocial projektidé: tänk att kunna kombinera ett företagssnickeri med en liten snickarverkstad för daglig verksamhet! Spill från snickeriet kan bli nya spännande produkter och konstverk. Kanske kan några från den dagliga verksamheten följa med in i snickeriet och praktisera hos en utbildad snickare. Det ekologiska möter det social och nya världar skapas.

maksym-diachenko-E3Im9oqKw60-unsplash.jp

Projekt 3 
- EkobyggGuiden

Ett av stiftelsens ändamål är att sprida kunskap inom olika områden av hållbarhet. Företaget SnickarFranck Ekobygg och Byggnadsvård möter dagligen personer som tycker att det är svårt med ekologisk byggnation. Kunskapen är fragmenterad och spridd över en mängd olika platser. Det tar tid och det är nästan omöjligt att skapa sig en bra överblick. Det var så idén med EkobyggGuiden tog form. Arbetet är delvis påbörjat och en domän finns inköpt samt grunden till guiden är påbörjad. Det behövs tid och engagemang för att förverkliga EkobyggGuiden vars syfte inte bara är att tillhandahålla information via en hemsida men också finnas på t.ex. sociala medier. Kunskap behöver finnas där människorna finns på ett lättöverskådligt och lättillgängligt sätt.